Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Södra Skärgården, Styrsö-Köpstadsö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Skärgården, Styrsö-Köpstadsö 1149 12,4% 27,1% 28,6% 31,9% 7,0% 49,4% 50,6%   2,0%
Summa 1149 12,4% 27,1% 28,6% 31,9% 7,0% 49,4% 50,6% 2,0%

http://www.val.se