Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Torslanda, Lilleby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torslanda, Lilleby 2048 16,8% 58,1% 17,0% 8,1% 7,5% 49,9% 50,1%   0,8%
Summa 2048 16,8% 58,1% 17,0% 8,1% 7,5% 49,9% 50,1% 0,8%

http://www.val.se