Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Biskopsgården, Svarte Mosse

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Biskopsgården, Svarte Mosse 1408 26,6% 44,7% 19,2% 9,5% 8,4% 52,1% 47,9%   8,1%
Summa 1408 26,6% 44,7% 19,2% 9,5% 8,4% 52,1% 47,9% 8,1%

http://www.val.se