Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Biskopsgården, Norra Länsmansgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Biskopsgården, Norra Länsmansgården 1048 21,0% 34,9% 24,1% 19,9% 7,3% 49,1% 50,9%   2,6%
Summa 1048 21,0% 34,9% 24,1% 19,9% 7,3% 49,1% 50,9% 2,6%

http://www.val.se