Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Biskopsgården, Södra Biskopsgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Biskopsgården, Södra Biskopsgården 1083 21,0% 31,1% 22,7% 25,2% 5,3% 47,4% 52,6%   3,6%
Summa 1083 21,0% 31,1% 22,7% 25,2% 5,3% 47,4% 52,6% 3,6%

http://www.val.se