Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Biskopsgården, Väderlekstorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Biskopsgården, Väderlekstorget 1009 39,7% 36,6% 13,0% 10,7% 5,9% 50,9% 49,1%   13,5%
Summa 1009 39,7% 36,6% 13,0% 10,7% 5,9% 50,9% 49,1% 13,5%

http://www.val.se