Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Biskopsgården, Jättesten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Biskopsgården, Jättesten 1636 18,5% 27,9% 23,3% 30,3% 5,1% 48,2% 51,8%   2,6%
Summa 1636 18,5% 27,9% 23,3% 30,3% 5,1% 48,2% 51,8% 2,6%

http://www.val.se