Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lundby, Wieselgrensplatsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Wieselgrensplatsen 1176 30,4% 32,8% 16,0% 20,8% 4,8% 47,7% 52,3%   3,9%
Summa 1176 30,4% 32,8% 16,0% 20,8% 4,8% 47,7% 52,3% 3,9%

http://www.val.se