Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lundby, Kyrkbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Kyrkbyn 1119 22,6% 32,8% 18,8% 25,8% 4,5% 48,8% 51,2%   3,7%
Summa 1119 22,6% 32,8% 18,8% 25,8% 4,5% 48,8% 51,2% 3,7%

http://www.val.se