Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tuve-Säve, Gunnestorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tuve-Säve, Gunnestorp 1503 15,6% 40,5% 20,1% 23,8% 6,7% 49,0% 51,0%   2,0%
Summa 1503 15,6% 40,5% 20,1% 23,8% 6,7% 49,0% 51,0% 2,0%

http://www.val.se