Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Backa, Tingstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backa, Tingstad 1448 18,0% 32,2% 26,0% 23,8% 6,8% 51,4% 48,6%   5,5%
Summa 1448 18,0% 32,2% 26,0% 23,8% 6,8% 51,4% 48,6% 5,5%

http://www.val.se