Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Backa, Brunnsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backa, Brunnsbo 1561 27,0% 30,4% 17,0% 25,6% 8,1% 45,2% 54,8%   3,1%
Summa 1561 27,0% 30,4% 17,0% 25,6% 8,1% 45,2% 54,8% 3,1%

http://www.val.se