Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Backa, Selma Lagerlöfs torg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backa, Selma Lagerlöfs torg 964 29,4% 31,3% 18,2% 21,2% 7,2% 52,1% 47,9%   5,0%
Summa 964 29,4% 31,3% 18,2% 21,2% 7,2% 52,1% 47,9% 5,0%

http://www.val.se