Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kärra-Rödbo, Rödbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kärra-Rödbo, Rödbo 662 13,9% 39,9% 28,1% 18,1% 6,9% 51,7% 48,3%   2,3%
Summa 662 13,9% 39,9% 28,1% 18,1% 6,9% 51,7% 48,3% 2,3%

http://www.val.se