Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Krokslätt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Krokslätt 1326 32,9% 42,8% 14,3% 10,0% 5,4% 51,1% 48,9%   3,6%
Summa 1326 32,9% 42,8% 14,3% 10,0% 5,4% 51,1% 48,9% 3,6%

http://www.val.se