Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kungälv 8

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungälv 8 937 17,5% 24,7% 20,7% 37,1% 7,8% 45,1% 54,9%   1,3%
Summa 937 17,5% 24,7% 20,7% 37,1% 7,8% 45,1% 54,9% 1,3%

http://www.val.se