Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ytterby 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ytterby 2 1411 12,8% 29,8% 21,9% 35,5% 5,0% 48,2% 51,8%   1,1%
Summa 1411 12,8% 29,8% 21,9% 35,5% 5,0% 48,2% 51,8% 1,1%

http://www.val.se