Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ytterby 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ytterby 3 1095 14,1% 32,9% 20,5% 32,5% 8,0% 50,4% 49,6%   1,8%
Summa 1095 14,1% 32,9% 20,5% 32,5% 8,0% 50,4% 49,6% 1,8%

http://www.val.se