Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skaftö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skaftö 1313 10,3% 19,2% 33,4% 37,2% 5,6% 49,0% 51,0%   2,9%
Summa 1313 10,3% 19,2% 33,4% 37,2% 5,6% 49,0% 51,0% 2,9%

http://www.val.se