Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bro 855 16,4% 26,7% 27,4% 29,6% 7,1% 51,8% 48,2%   2,0%
Summa 855 16,4% 26,7% 27,4% 29,6% 7,1% 51,8% 48,2% 2,0%

http://www.val.se