Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bäve 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäve 4 1345 26,0% 35,3% 21,2% 17,5% 9,1% 47,4% 52,6%   1,5%
Summa 1345 26,0% 35,3% 21,2% 17,5% 9,1% 47,4% 52,6% 1,5%

http://www.val.se