Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bäve 9

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäve 9 1298 11,4% 33,1% 21,3% 34,3% 6,9% 48,9% 51,1%   1,5%
Summa 1298 11,4% 33,1% 21,3% 34,3% 6,9% 48,9% 51,1% 1,5%

http://www.val.se