Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Strömstad södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Strömstad södra 1287 19,6% 32,6% 22,5% 25,4% 8,7% 47,5% 52,5%   2,7%
Summa 1287 19,6% 32,6% 22,5% 25,4% 8,7% 47,5% 52,5% 2,7%

http://www.val.se