Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Seläter-Hällestrand-Bojar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Seläter-Hällestrand-Bojar 1229 19,6% 39,2% 25,5% 15,6% 9,1% 51,6% 48,4%   3,3%
Summa 1229 19,6% 39,2% 25,5% 15,6% 9,1% 51,6% 48,4% 3,3%

http://www.val.se