Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skee-Strömstad östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skee-Strömstad östra 1380 16,9% 30,8% 26,1% 26,2% 7,3% 54,3% 45,7%   3,8%
Summa 1380 16,9% 30,8% 26,1% 26,2% 7,3% 54,3% 45,7% 3,8%

http://www.val.se