Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tjärnö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tjärnö 558 14,0% 25,6% 25,6% 34,8% 7,5% 49,5% 50,5%   2,3%
Summa 558 14,0% 25,6% 25,6% 34,8% 7,5% 49,5% 50,5% 2,3%

http://www.val.se