Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vänersborg 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 1 1234 17,3% 20,3% 23,7% 38,7% 6,4% 43,8% 56,2%   4,6%
Summa 1234 17,3% 20,3% 23,7% 38,7% 6,4% 43,8% 56,2% 4,6%

http://www.val.se