Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vänersborg 10

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 10 1119 16,0% 28,8% 26,1% 29,1% 5,3% 48,5% 51,5%   2,1%
Summa 1119 16,0% 28,8% 26,1% 29,1% 5,3% 48,5% 51,5% 2,1%

http://www.val.se