Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stadsskogen/Lövekulle 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stadsskogen/Lövekulle 2 694 19,0% 36,7% 24,9% 19,3% 6,2% 49,9% 50,1%   0,7%
Summa 694 19,0% 36,7% 24,9% 19,3% 6,2% 49,9% 50,1% 0,7%

http://www.val.se