Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nolby V/Bolltorp 11

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nolby V/Bolltorp 11 1468 21,0% 32,5% 22,1% 24,4% 8,3% 47,4% 52,6%   1,0%
Summa 1468 21,0% 32,5% 22,1% 24,4% 8,3% 47,4% 52,6% 1,0%

http://www.val.se