Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Noltorp Ö 12

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Noltorp Ö 12 993 24,5% 25,1% 23,2% 27,3% 6,8% 46,0% 54,0%   1,9%
Summa 993 24,5% 25,1% 23,2% 27,3% 6,8% 46,0% 54,0% 1,9%

http://www.val.se