Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tegelbruket/Saxebäcken 24

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tegelbruket/Saxebäcken 24 967 14,9% 27,7% 26,7% 30,7% 7,1% 49,7% 50,3%   1,9%
Summa 967 14,9% 27,7% 26,7% 30,7% 7,1% 49,7% 50,3% 1,9%

http://www.val.se