Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Magra 15

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Magra 15 500 17,0% 30,8% 29,0% 23,2% 7,0% 55,0% 45,0%   0,8%
Summa 500 17,0% 30,8% 29,0% 23,2% 7,0% 55,0% 45,0% 0,8%

http://www.val.se