Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Långared 17

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Långared 17 966 17,3% 31,5% 28,0% 23,3% 8,8% 51,9% 48,1%   1,3%
Summa 966 17,3% 31,5% 28,0% 23,3% 8,8% 51,9% 48,1% 1,3%

http://www.val.se