Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hemsjö/V Bodarne 19

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hemsjö/V Bodarne 19 1125 17,2% 39,0% 26,2% 17,6% 10,2% 50,9% 49,1%   2,6%
Summa 1125 17,2% 39,0% 26,2% 17,6% 10,2% 50,9% 49,1% 2,6%

http://www.val.se