Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hemsjö S 20

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hemsjö S 20 1184 14,4% 37,2% 29,0% 19,4% 7,7% 51,7% 48,3%   1,1%
Summa 1184 14,4% 37,2% 29,0% 19,4% 7,7% 51,7% 48,3% 1,1%

http://www.val.se