Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 51 Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 51 Centrum 1199 32,5% 26,2% 18,9% 22,4% 8,3% 47,5% 52,5%   10,4%
Summa 1199 32,5% 26,2% 18,9% 22,4% 8,3% 47,5% 52,5% 10,4%

http://www.val.se