Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 53 Göta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 53 Göta 1058 31,2% 29,7% 14,8% 24,3% 8,8% 44,2% 55,8%   1,8%
Summa 1058 31,2% 29,7% 14,8% 24,3% 8,8% 44,2% 55,8% 1,8%

http://www.val.se