Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 4 Norrmalm Nedre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 4 Norrmalm Nedre 768 29,7% 33,5% 20,8% 16,0% 8,1% 48,6% 51,4%   1,0%
Summa 768 29,7% 33,5% 20,8% 16,0% 8,1% 48,6% 51,4% 1,0%

http://www.val.se