Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 10 Hulta-Sörmarken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 10 Hulta-Sörmarken 923 17,0% 28,5% 23,9% 30,6% 6,6% 46,8% 53,2%   2,6%
Summa 923 17,0% 28,5% 23,9% 30,6% 6,6% 46,8% 53,2% 2,6%

http://www.val.se