Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 11 Hässleholmen-Fjärding

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 11 Hässleholmen-Fjärding 976 24,6% 32,5% 22,3% 20,6% 10,3% 49,5% 50,5%   3,0%
Summa 976 24,6% 32,5% 22,3% 20,6% 10,3% 49,5% 50,5% 3,0%

http://www.val.se