Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 12 Hässleholmen-Alnen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 12 Hässleholmen-Alnen 821 26,9% 31,3% 19,0% 22,8% 10,0% 44,7% 55,3%   2,9%
Summa 821 26,9% 31,3% 19,0% 22,8% 10,0% 44,7% 55,3% 2,9%

http://www.val.se