Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 13 Hässleholmen-Boda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 13 Hässleholmen-Boda 1094 23,7% 30,6% 21,1% 24,6% 6,8% 50,3% 49,7%   2,7%
Summa 1094 23,7% 30,6% 21,1% 24,6% 6,8% 50,3% 49,7% 2,7%

http://www.val.se