Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 15 Hässleholmen Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 15 Hässleholmen Norra 848 20,3% 28,5% 24,6% 26,5% 9,2% 49,1% 50,9%   2,1%
Summa 848 20,3% 28,5% 24,6% 26,5% 9,2% 49,1% 50,9% 2,1%

http://www.val.se