Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 33 Trandared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 33 Trandared 891 18,7% 32,8% 23,3% 25,1% 7,2% 45,0% 55,0%   0,8%
Summa 891 18,7% 32,8% 23,3% 25,1% 7,2% 45,0% 55,0% 0,8%

http://www.val.se