Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 34 Trandared-Strömsdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 34 Trandared-Strömsdal 965 16,5% 33,3% 26,0% 24,2% 6,3% 48,8% 51,2%   1,3%
Summa 965 16,5% 33,3% 26,0% 24,2% 6,3% 48,8% 51,2% 1,3%

http://www.val.se