Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 39 Dammsvedjan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 39 Dammsvedjan 731 21,3% 33,8% 19,4% 25,4% 7,1% 50,8% 49,2%   1,2%
Summa 731 21,3% 33,8% 19,4% 25,4% 7,1% 50,8% 49,2% 1,2%

http://www.val.se