Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Rångedala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rångedala 594 16,2% 38,6% 24,9% 20,4% 8,1% 51,3% 48,7%   0,5%
Summa 594 16,2% 38,6% 24,9% 20,4% 8,1% 51,3% 48,7% 0,5%

http://www.val.se