Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Äspered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Äspered 683 16,3% 35,7% 26,8% 21,2% 8,1% 51,0% 49,0%   0,9%
Summa 683 16,3% 35,7% 26,8% 21,2% 8,1% 51,0% 49,0% 0,9%

http://www.val.se