Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Dalsjöfors 1 Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalsjöfors 1 Västra 780 17,8% 39,7% 25,9% 16,5% 8,5% 51,5% 48,5%   0,6%
Summa 780 17,8% 39,7% 25,9% 16,5% 8,5% 51,5% 48,5% 0,6%

http://www.val.se